Sát na là gì?

Sát na là gì? Ý nghĩa thế nào? Một giây bằng bao nhiêu Sát Na?
Share

Trong bài “Đêm giao thừa 1993” của Trịnh Công Sơn (Kiến thức ngày nay, số 101, trang 22 – 23) có hai tiếng sát na (“cái sát na nhỏ bé của thời gian”). Xin cho biết sát na là gì.

Sát na là gì? Ý nghĩa thế nào? Một giây bằng bao nhiêu Sát Na?

Sát na là một khoảng thời gian cực ngắn. Đây là một danh từ mà người Trung Hoa đã phiên âm từ tiếng Sanskrit (cũng gọi là tiếng Bắc Phạn) ksana trong kinh Phật. Họ đã ghi kết quả phiên âm đó bằng hai chữ Hán mà người Việt Nam đọc theo âm Hán Việt thành sát na.

  • Tháng Năm 13, 2023