Tại sao – Vì sao

Trước Tần Thuỷ Hoàng, trẫm là một đại từ ngôi thứ nhất mà ai ai cũng có thể dùng để tự xưng. Khang Hy tự điển, trích lời chú trong sách Nhĩ nhã, thiên Thích hỗ, đã chép như sau: “Cổ giả quý tiện giai tự xưng trẫm” (Người xưa...

More
  • Tháng Năm 27, 2023

Người Anh cũng nói Father Christmas, tương với tiếng Pháp Père Noël, để chỉ Ông già Noël. Còn đương Santa Claus thì bắt nguồn từ tiếng Hà Lan Sant Nikolass, tức Thánh Nicolas. Thánh Nicolas sống vào thế kỷ IV, nguyên là linh mục ở Myra, vùng Lycie thuộc Tây...

More
  • Tháng Năm 26, 2023

Kiến thức ngày nay, số 113, Chuyện Đông chuyện Tây, có nói đến tiếng Afrikaans và giảng rằng đó là tiếng Hà Lan nói ở Nam Phi. Xin cho biết rõ về thứ tiếng đặc biệt này. Tiếng Afrikaans là một thứ tiếng Hà Lan pha tạp mà chính dân...

More
  • Tháng Năm 24, 2023