“Ngũ hành sinh khắc” là gì?

Giải mã ngũ hành tương sinh, tương khắc trong phong thủy [Từ ...
Share

Ngũ hành là năm yếu tố nguyên thuỷ: kim (kim loại), mộc (gỗ), thuỷ (nước), hoả (lửa), thổ (đất).

Giải mã ngũ hành tương sinh, tương khắc trong phong thủy [Từ ...

Ngũ hành sinh khắc là năm yếu tố nguyên thuỷ sinh ra nhau (sinh) và triệt tiêu nhau (khắc) lần lượt như sau: thổ sinh kim, kim sinh thuỷ, thuỷ sinh mộc, mộc sinh hoả, hoả sinh thổ; thổ khắc thuỷ, thuỷ khắc hoả, hoả khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ.

Đây là một quan niệm duy vật thô sơ bắt nguồn từ những điều quan sát thực tế chính xác. Chẳng hạn lòng đất chứa quặng kim loại (thổ sinh kim); có nước thì cây cối mới tốt (thuỷ sinh mộc); đốt gỗ thì ra lửa (mộc sinh hoả), v.v.. Hoặc tưới nước vào lửa thì lửa tắt (thuỷ khắc hoả); dùng lửa nung chì thì chì sẽ chảy (hoả khắc kim); dùng rìu đồng chặt gỗ thì gỗ sẽ đứt (kim khắc mộc), v.v..

Từ sự quan sát quá trình sinh khắc này, ở thời cổ đại, người Trung Hoa đã quan niệm rằng ngũ hành là những yếu tố nguyên thuỷ cấu tạo nên vạn vật.

  • Tháng Năm 12, 2023