Tại sao báo chí trước đây gọi Gandhi là Mahatma và Nehru là pandit?

Socrates - Nhà hiền triết khôn ngoan thành Athens
Share

Mahatma là do tiếng Sanskrit mahātman, có nghĩa gốc là linh hồn vĩ đại (maha = lớn lao; atman = linh hồn). Từ này được dùng để tôn xưng các lãnh tụ tinh thần.

Socrates - Nhà hiền triết khôn ngoan thành Athens

Còn pandit là do tiếng Sanskrit pandita có nghĩa là nhà hiền triết, nhà thông thái. Từ này được dùng để tôn xưng các học giả danh tiếng.

  • Tháng Năm 24, 2023