Một nắng hai sương: tại sao có một nắng mà tới hai sương?

Cách dùng thành ngữ 'Một nắng hai sương' trong đời sống như thế nào? - TRẦN  HƯNG ĐẠO
Share

Thành ngữ một nắng hai sương nói về công việc cần cù, khó nhọc của người nông dân trên đồng ruộng, phải dãi nắng dầm sương từ sáng sớm đến chiều tối, có khi đến tối mịt.

Sương buổi sáng là một, sương buổi chiều là hai. Giữa sương sáng và sương chiều chỉ có một nắng.

Cách dùng thành ngữ 'Một nắng hai sương' trong đời sống như thế nào? - TRẦN  HƯNG ĐẠO

Vì vậy mới nói một nắng hai sương.

  • Tháng Năm 20, 2023