Giải thích câu: Sinh con rồi mới sinh cha /Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông.

Truyện Sinh Con Rồi Mới Sinh Cha - Nội Dung, Ý Nghĩa và Ca Dao
Share

Tác giả Nguyễn Lân, trong Từ điển thành ngữtục ngữ Việt Nam (Hà Nội, 1989), đã ghi về câu đó như sau: “Lời kể theo một câu chuyện truyền thuyết về luân hồi. Chúng tôi không nghĩ như thế mà cho rằng ở đây đã có một sự chơi chữ bằng cách đánh tráo khái niệm.

Truyện Sinh Con Rồi Mới Sinh Cha - Nội Dung, Ý Nghĩa và Ca Dao

Sinh trong “sinh con”, “sinh cháu” thì mới đúng là “đẻ”, còn sinh trong “sinh cha”, “sinh ông” thì chỉ là “tạo ra cương vị (cho một người nào đó)” mà thôi. Hiểu như thế thì sẽ thấy câu mà bạn thắc mắc thực ra chẳng có gì bất thường.

Một người đàn ông không thể trở thành cha nếu chưa có con, cũng như không thể trở thành ông nếu con mình chưa có con. Vậy sự ra đời của một đứa con là điều kiện tiên quyết để một người đàn ông được làm cha cũng như sự ra đời của một đứa cháu là điều kiện tiên quyết để một người đàn ông được làm ông. Liên lục bát đó rõ ràng chẳng có gì nghịch lý cả.

  • Tháng Năm 21, 2023