Hình ảnh con tem có câu song ngữ được phát hành năm 1992 hiểu đúng là gì?

VNPost | Tem bưu chính phổ thông được cung ứng không có thời hạn
Share

Năm 1992, ngành Bưu chính Việt Nam có phát hành một con tem về thiếu nhi. Dọc theo rìa bên phải của nó, có hai câu song ngữ như sau:

Tất cả trẻ em là trẻ em của chúng ta
All children are our children.

VNPost | Tem bưu chính phổ thông được cung ứng không có thời hạn

Xin hỏi người phụ trách Chuyện Đông chuyện Tây có hiểu câu tiếng Anh trên đây theo cách mà người của ngành bưu chính đã dịch ra tiếng Việt hay không?

Chúng tôi không hiểu như thế. Trong câu tiếng Anh, người ta đã chơi chữ bằng tính đa nghĩa của từ: child(ren) vừa có nghĩa là trẻ con, vừa có nghĩa là con. Trong hai lần xuất hiện, lần trước nó có nghĩa là trẻ con còn lần sau nó có nghĩa là con. Vậy từ (all) children đến (our) children, đã có một sự đánh tráo khái niệm. Và all children are our children có nghĩa là: Tất cả mọi trẻ con đều là con của chúng ta.

  • Tháng Năm 24, 2023