Gái ăn sương nghĩa là gì?

Bi kịch cuối đời của cô gái bán hoa
Share

Từ điển tiếng Việt (Viện Ngôn Ngữ học) định nghĩa ăn sương là “kiếm ăn một cách lén lút về ban đêm; làm nghề mãi dâm hoặc ăn trộm”.

Bi kịch cuối đời của cô gái bán hoa

Vậy tại sao lại gọi là “ăn sương“?

Thực ra xuất xứ của ăn sương có ý nghĩa ban đầu không hẳn xấu như cách hiểu hiện nay dùng để chỉ nghề ăn trộm hoặc làm nghề mại dâm. Ăn sương là nói gọn của cụm từ ăn gió nằm sương vốn xuất xứ từ tiếng Hán “phong xan lộ túc” (風餐露宿), nghĩa là ăn trong gió ngủ trong sương, dùng để chỉ nỗi cực nhọc, vất vả mưu sinh.

Hiện nay, khẩu ngữ “gái ăn sương” đồng nghĩa với “gái đứng đường“, dùng để chỉ những cô gái vì nhiều lý do khác nhau phải làm nghề “bán trôn nuôi miệng”. Có lẽ hình ảnh những cô gái bán hoa, đứng trong đêm co ro vì sương khuya để chờ khách khiến ý nghĩa ban đầu của từ ăn sương bị biến dạng khi người ta thêm một từ trước nó: gái.

  • Tháng Tám 11, 2022