nương long là gì ?

Phụ nữ Việt thời xưa làm bầu ngực đầy đặn như thế nào?
Share

Với bà Hồ Xuân Hương thì nương long có nghĩa là “ngực thiếu nữ”:
Yếm đào trễ xuống dưới nương long.

Phụ nữ Việt thời xưa làm bầu ngực đầy đặn như thế nào?

Nhưng với một nhà thơ miền Nam cận đại có hai câu lục bát tả bốn cái khoái của con người thì nương long lại là “cái hậu môn”:

Cơm Phiếu Mẫu, chiếu Trần Đoàn,
Ngửa nghiêng loan phụng, nhẹ nhàng nương long.

Xin cho biết nghĩa nào đúng, nghĩa nào sai?

Ta thấy về cái khoái thứ nhất, tác giả không nhắc đến miệng mà nói “cơm Phiếu Mẫu”; về cái khoái thứ hai, ông không nhắc đến hai con mắt mà nói “chiếu Trần Đoàn”; về cái khoái thứ ba, ông không nhắc đến cái… gì của nữ và của nam mà nói “ngửa nghiêng loan phụng”. Vậy về cái khoái thứ tư, lẽ nào ông lại phải nhắc đến “cửa sau”?

Nương long có nghĩa là ngực – không chỉ là ngực thiếu nữ – từ đó nó có một nghĩa rộng là khoang bụng, là dạ rồi từ nghĩa rộng này nó mới có nghĩa bóng là lòng dạ như đã giảng trong Đại Nam quốc âm tự vị của Huỳnh-Tịnh Paulus Của hoặc Việt Nam tự điển của Lê Văn Đức.

Trong liên thơ lục bát trên đây, nương long đã được dùng theo nghĩa rộng (khoang bụng, dạ). Khi người ta đi chảy là người ta bị tháo dạ. Khi người ta ăn không tiêu là người ta bị cứng dạ (A. de Rhodes ghi trong Từ điển Việt-Bồ-La: “Cứng dạ. Không tiêu, đầy cứng bụng”). Còn khi người ta đi một cách bình thường, không quá chặt quá khó vì bị táo bón, cũng không… té re vì bị Tào Tháo rượt, thì người ta cảm thấy nhẹ bụng, êm dạ, nghĩa là nhẹ nhàng nương long. Vậy nương long không có nghĩa là hậu môn.

  • Tháng Năm 17, 2023