Vương phi là gì?

Từ nô tì gả theo của hồi môn, mỹ nữ trở thành hoàng hậu
Share

Theo mục Chuyện Đông chuyện Tây trên Kiến thức ngày nay, số 101 thì “hoàng tức” là con dâu của vua. Xin cho biết thêm “vương phi” là gì?

Từ nô tì gả theo của hồi môn, mỹ nữ trở thành hoàng hậu

Vương phi là vợ của thái tử.

Thí dụ như trong Hoàng gia nước Anh thì Diana là vương phi của thái tử Charles và là hoàng tức của nữ hoàng Elisabeth. Còn trong hoàng gia nước Nhật, Masako Owada là vương phi của thái tử Naruhito và là hoàng tức của hoàng đế Akihito và hoàng hậu Michiko. Phi, theo nghĩa gốc, là thiếp (vợ lẽ) của vua. Nó còn có một nghĩa rộng là thê (vợ chính) của thái tử, của người có tước vương hoặc tước hầu.

  • Tháng Năm 13, 2023