Tha ma là gì?

Game, chiếc xe đạp bị mất và cái nghĩa địa phía Tây đầu làng
Share

Theo từ điển tiếng Việt, “tha ma” là danh từ chỉ đất hoang dành để chôn người chết.

Về từ nguyên, “tha ma” là biến thể ngữ âm của hai tiếng đầu (“thâm ma”) trong “thâm ma xá na” [深魔舍那 – đọc là Shēn mó shě nà] của tiếng Hán. “Thâm ma xá na” trong tiếng Hán lại là phiên âm từ “śmaśāna” của tiếng Phạn (Sankrit), có nghĩa là nghĩa địa, nơi vứt xác người chết.

Game, chiếc xe đạp bị mất và cái nghĩa địa phía Tây đầu làng

Từ “thâm ma xá na” chuyển sang “tha ma” có thể bắt nguồn từ việc các nhà sư hoặc thầy cúng trong quá trình phát âm đã đồng hóa â của thâm theo a của ma, xá và na nên hình thức gốc đã trở thành “tham ma xá na“, sau rút gọn thành “tham ma“, và cuối cùng, do sự “gặp nhau” giữa – m cuối của “tham” và m- đầu của “ma” nên đã xảy ra dị hóa mà thành “tha ma” như hiện nay.

  • Tháng Sáu 4, 2020