Ren,rua có phải là tiếng Pháp?

Thương hiệu vang bóng một thời: Thân thế bất ngờ của cô gái ...
Share

Ren, rua là hai tiếng rất quen thuộc trong nữ công. Có phải ren là do tiếng Pháp dentelle còn rua là do tiếng Pháp ajour mà ra hay không?
Rua thì đúng là do tiếng Pháp jour (hoặc ajour) mà ra, nhưng ren thì chẳng có liên quan gì đến dentelle cả vì nó lại do tiếng Bồ Đào Nha renda mà ra.

Thương hiệu vang bóng một thời: Thân thế bất ngờ của cô gái ...

Tiếng Bồ đã vào Việt Nam trước cả tiếng Pháp nhưng chỉ đem đến cho tiếng Việt có vài từ ít ỏi như:
xà bông < sabão (Pháp: savon),no
– (dây) cót (dây thiều) < corda (Pháp: ressort hoặc spiral);
– (thêu) ren < renda (Pháp: dentelle),
– câu-rút (cây thánh giá) < cruz (Pháp: croix).

  • Tháng Năm 14, 2023