Ba xí ba tú là gì?

Share

Từ điển từ  ngữ Nam Bộ của Huỳnh Công Tín giảng ba xí ba tú gồm 3 nghĩa:

1. không chính xác, không chắc chắn đúng
2. nói huyên thuyên cho vui để lấy lòng người nghe, không nặng về nội dung câu chuyện
3. ăn nói hời hợt, không giữ ý giữ tứ

Về từ nguyên, Tầm nguyên tự điển Việt Nam của Lê Ngọc Trụ cho rằng “ba xí ba tú” xuất xứ từ mấy tiếng “parci partout”. Còn theo nhà nghiên cứu An Chi thì ông cho rằng “ba xí ba tú” có xuất xứ từ tính từ “passe-partout” có nghĩa là “tầm thường, vô vị”. “Mot passe-partout” là lời nói vô vị, nhạt nhẽo.

  • Tháng Sáu 6, 2020