Tam quân là những quân nào? Có đồng nghĩa với ba quân hay không?

Phân tích Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão [TOP Bài Viết ĐIỂM CAO]
Share

Tam quân cũng chính là ba quân và có các nghĩa  đây:

– a. Chỉ tả quân, trung quân và hữu quân;

– b. Theo chế độ nhà Châu (Chu), một quận có 12.500 người. Vậy ba quân (tam quân) có 12.500 x 3 = 37.500 người;

– c. Chỉ quân sĩ nói chung

– d. Chỉ tiền quân, trung quân và hậu quân.

Phân tích Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão [TOP Bài Viết ĐIỂM CAO]

Nghĩa sau cùng ít thấy ở từ điển của người Trung Hoa nhưng lại thấy ở từ điển của người Việt Nam, chẳng hạn Hán Việt tân từ điển của Nguyễn Quốc Hùng hoặc Từ điển tiếng Việt do Văn Tân chủ biên.

  • Tháng Năm 20, 2023