Tại sao trước đây người Việt miền Nam gọi người Khmer là đàn thổ ?

Top 12 mẫu trang phục dân tộc người Khmer Campuchia đẹp nhất ...
Share

Không phải “đàn thổ”, mà là Đàng Thổ. Nói Đàng Thổ là để phân biệt với Đàng Trong cũng như nói Đàng Trong là để phân biệt với Đàng NgoàiĐàng Trên (xưa gọi là Đàng Tlên).

Top 12 mẫu trang phục dân tộc người Khmer Campuchia đẹp nhất ...

Đàng Trên chính là vùng đất mà trong những trang ghi chép của mình, A.de Rhodes đã gọi là vương quốc Cao Bằng, tức là vùng cát cứ của con cháu nhà Mạc từ 1592 đến 1677.

Còn Đàng Thổ là phần đất của thổ dân, tức dân bản thổ đã sinh sống tại đó từ xưa. Thoạt đầu là tên vùng địa lý, về sau hai tiếng Đàng Thổ mới được người Nam Bộ dùng trong khẩu ngữ để chỉ người Khmer.

  • Tháng Năm 21, 2023