Ăn như hạm : hạm là gì?

Hùm xám – Wikipedia tiếng Việt
Share

Hạm là con cọp. Đây là một biến thể ngữ âm của hàm 磁 , một yếu tố Hán Việt có nghĩa là con cọp trắng Tiếng hàm được ghi bằng một hình thanh tự mà nghĩa phù là hổ 虎 (= cọp) còn thanh phù là cam 甘 (= ngọt). Khang Hy tự điển, nơi bộ cam, đã cho thiết âm của nó là “hồ cam thiết” và ghi nghĩa của nó là “hàm, bạch hổ”.

Hùm xám – Wikipedia tiếng Việt

Vậy hàm là con cọp trắng còn hạm, biến thể ngữ âm của nó, thì có nghĩa rộng là cọp nói chung. Và ăn như hạm là ăn như cọp. Người ta thường dùng thành ngữ này để chỉ hành động của bọn có chức có quyền chuyên ăn của dân mà ăn đến bao nhiêu cũng chưa thấy đã thèm.

Vợ của chúng, dựa hơi dựa thế của chồng để ăn của dân gọi là hạm cái, còn thuộc hạ của chúng dựa hơi dựa thế của quan trên để ăn của dân thì gọi là hạm non.

  • Tháng Năm 24, 2023