Con dâu của vua gọi là gì? Tại sao con rể của vua lại gọi là “phò mã”?

Cuộc sống “đội vợ lên đầu” của phò mã Trung Quốc thời phong kiến
Share

Con dâu của vua gọi là hoàng tức. Hoàng là một thành tổ chỉ những gì thuộc về vua, liên quan đến vua. Tức là dạng tắt của tức phụ đã trở nên thông dụng, có nghĩa là con dâu.

Cuộc sống “đội vợ lên đầu” của phò mã Trung Quốc thời phong kiến

Con rể của vua vốn được gọi là hoàng tế (tế là rể). Từ đời Nguỵ, đời Tấn, chàng rể được phong làm phụ mã đô uý, gọi tắt là phụ mã, âm xưa là phò . Đây là một chức quan chuyên trách việc ngựa xe cho vua, anh chàng hoàng tế được cái tên phò mã là nhờ ở chức này.

  • Tháng Năm 10, 2023