Tại sao biểu tượng SEA Games XVII 1993 tổ chức tại Singapore lại là con sư tử?

Logo SEA Games 17 - 1993 - Singapore]... - Biểu tượng - Logo ...
Share

Vì SEA Games lần này được tổ chức tại Singapore mà Singapore có nghĩa là Thành phố Sư tử. Singapore (tiếng Anh) và Singapour (tiếng Pháp) là phiên âm từ tiếng Mã Lai Singapura, vẫn được xem là bắt nguồn từ tiếng Sanskrit Simhapura, trong đó Simha là sư tử còn pura là thành phố (trong tiếng Mã Lai hiện nay singa là sư tử còn thành phố thì lại là puri).

Logo SEA Games 17 - 1993 - Singapore]... - Biểu tượng - Logo ...

Tuy nhiên, có người đã đưa ra một nguyên từ khác cho nguồn gốc của Singapura. Marc Reinhorn, đã cho rằng đó là tiếng Sanskrit Stngapura” (Dictionnaire laotien-français, tome I, Paris, 1970, p. 607, art. sinkapo) nghĩa là Thành phố Mũi Đất. Tiếng Sanskrit singa có nghĩa là sừng, mũi nhọn, đỉnh, mũi đất, v.v..

Kiến giải này không phải không có lý vì Srngapura có cấu tạo và ý nghĩa giống như tên Thành phố Mũi Đất của Nam Phi mà tiếng Afrikaans (tiếng Hà Lan nói ở quốc gia Nam Phi và là một trong những ngôn ngữ chính thức của nước này) là Kaapstad còn tiếng Anh là Cape Town (Kaap = cape = mũi đất; stad = town = thành phố). Nhưng chính người Singapore lại chọn cách giải thích thứ nhất nên biểu tượng của SEA Games 1993 mới là con sư tử.

  • Tháng Năm 17, 2023