Nói á kim, á hậu, v.v.. Vậy có thể nói “á nam á nữ” hay phải nói “ái nam ái nữ”?

Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018
Share

Trong á kim, á hậu, v.v. á có nghĩa là thứ, là dưới một bậc.

Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018

Thí dụ: á khanh là một chức quan to dưới bậc khanh; á nguyên là người thi đậu sau người đậu đầu; á tử là con trai thứ, v.v.. Còn ái có nghĩa là giống như, phảng phất như. Vậy ái nam, ái nữ là vừa giống nữ mà lại vừa giống nam. không thể dùng á được.

  • Tháng Năm 26, 2023