Trong câu “đầu cua tai nheo” thì “tai nheo” là gì? Ý cả câu là gì?

news - Huyện Tiên Du - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh
Share

Từ điển tiếng Việt do Văn Tân chủ biên giảng câu đó như sau: “Chỉ những chuyện chắp nhặt, không đâu vào đâu”.

news - Huyện Tiên Du - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh

Tai là một từ Việt gốc Hán đọc theo âm Hán Việt, có nghĩa là (cái) mang cá. Đây là một từ cổ, xưa vẫn được dùng với tính cách là một từ độc lập, chẳng hạn như trong câu: “Lô cư cá vức bốn tai”).

Không bàn đến chuyện có thật con cá vức có bốn tai, nghĩa là bốn mang, hay không, ở đây chúng tôi chỉ muốn dẫn chứng về cái nghĩa mà mình đã nêu. Chữ tại, Hán tự viết là 論語, được Dictionnaire classique de la langue chinoise của FS. Couvreur giảng là “ouies de poisson” còn Mathews’” Chinese-English Dictionary cũng giảng là “the gills of a fish”.

Vậy tai nheo là mang cá nheo. Mang cá nheo mà đi với đầu con cua thì rõ ràng là chuyện chắp vá chẳng đâu vào đâu!

  • Tháng Năm 4, 2023