Japon và Nippon khác nhau thế nào?

Hình ảnh Nhật Bản, Vẻ đẹp Nhật Bản qua ảnh - Japan.net.vn
Share

Tại sao tiếng Pháp đã có tên Japon để chỉ nước Nhật mà còn lại có tên Nippon? Hai tên này có gì khác nhau?

Hình ảnh Nhật Bản, Vẻ đẹp Nhật Bản qua ảnh - Japan.net.vn

Tiếng Pháp Japon cùng với tiếng Anh Japan, là phiên âm theo tiếng Hán giọng Bắc Kinh rì ben (âm Hán Việt là Nhật Bản) của hai chữ 日本. Còn Nippon là phiên âm thẳng từ tiếng Nhật; chữ Nhật, viết theo lối Romaji (La Mã tự) cũng là Nippon. Đây là tên mà chính người Nhật dùng để gọi nước mình.

Trong tiếng Pháp, chỉ có dạng phiên âm thứ nhất mới là thông dụng mà thôi. Người Mỹ cũng thâu nhận địa danh Nippon; do đó mà có tính từ Nipponese rồi danh từ Nipponese, nói tắt là Nip.

  • Tháng Năm 14, 2023