Nguồn gốc của tên gọi “Tràm Chim”

Share

Một số người cho rằng “Tràm” chong “Tràm chim” bắt nguồn từ tên gọi cây tràm hoặc một phiên âm từ thổ ngữ tiếng Kh’mer hay Mã Lai, nhưng thực tế không phải vậy.
Theo học giả An Chi, tên gọi “Tràm chim” vốn có nguồn gốc sâu xa từ “Chằm chim”, với “Chằm” là từ chỉ vùng ngập nước hoang hóa đầy lau sậy. Đây là một trong những từ xuất hiện trong phương ngữ Nam Bộ từ thế kỷ 18, và cũng liên quan đến từ “Chằm chằm” theo sự tương đồng về việc “ngập” (Ở “chằm chằm” có thể hiểu là một cái nhìn chăm chú, “ngập tràn” ánh mắt vào người đối diện).

Một thời gian sau, những người tri thức có học cho rằng từ “Chằm” là ngôn ngữ bình dân, không xứng với một địa danh đẹp như vậy, do đó đổi thành “Trầm chim”, với “trầm” cũng có nghĩa là chìm, ngập. Ngôn ngữ học gọi đây là hiện tượng “Siêu chỉnh”.

Thế nhưng những người tri thức ấy không qua lại nhiều ở vùng đất này mà cư dân sinh sống chính vẫn là nông dân. Do đó sau một thời gian tiếp nhận, cái tên “Trầm chim” bị nói trại thành “Tràm chim” theo cách dùng mà chúng ta hiện có

  • Tháng Tám 20, 2020