Nguồn gốc từ “Khách Sáo”

Khách khí là một loại ‘bệnh độc’ nguy hiểm, không trị sẽ tổn hại chính mình - ảnh 1
Share

Từ điển tiếng Việt định nghĩa: “Khách sáo: có tính chất xã giao, lịch sự bề ngoài, không thật lòng. Lối mời mọc rất khách sáo. Không khách sáo với bạn bè”. Vậy nguồn gốc của từ này ra sao?

Khách khí là một loại ‘bệnh độc’ nguy hiểm, không trị sẽ tổn hại chính mình - ảnh 1

Dựa vào định nghĩa trên, có ý kiến cho rằng “khách sáo” được tạo bởi cách ghép tên chim khách và chim sáo, hai loài chim có khả năng bắt chước giọng nói, vì vậy chúng nói rất hay mà bên trong không chứa thực tình. Tuy nhiên, khi tìm hiểu trong các tư liệu, ta thấy điều này không chính xác.

“Khách sáo” vốn là một từ Hán Việt, được viết bằng hai chữ 客套, trong đó chữ “khách” (客) đã được Việt Nam tự điển của Hội Khai Trí Tiến Đức định nghĩa là: “Ở ngoài, đối với chủ”. Còn “sáo” (套) được từ điển phổ thông giảng là “bao, túi, vỏ”.

Như vậy “khách sáo” (客套) dịch thuần ra là cái vỏ bề ngoài, từ đó mới có nghĩa bóng như đã nêu. Rõ ràng, “khách” (客) ở đây cũng chính là xuất xứ tên của chim khách, vì có quan niệm rằng hễ chim này hót là có khách đến nhà. Còn “sáo” (套) nhiều khả năng cũng là xuất thân của chim sáo, vì theo Việt Nam tự điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, từ này còn có nghĩa là “Nói về câu văn hay câu nói dùng những câu đã có sẵn từ trước. Câu văn sáo. Câu nói sáo”; điều này cũng nói lên tính chất của chim sáo là bắt chước.

Như vậy, “khách sáo” không bắt nguồn từ chim khách, chim sáo mà phải là ngược lại. Ngoài ra, từ “sáo” (套) ở đây còn xuất hiện trong “sáo rỗng”, dịch thuần ra là cái vỏ trống không, còn hiểu rộng ra là nội dung vô vị, không ý nghĩa.

  • Tháng Mười Một 14, 2020