Mình ên nghĩa là gì?

Con gái miền tây | www.facebook.com/ntphuc.it | Thien Phuc Nguyen ...
Share

Ca dao có câu:

“Cút cụt đuôi ai nuôi mày lớn
Dạ thưa bà, con lớn mình ên
Nguồn: https://ca-dao.com

Theo “Từ điển từ ngữ Nam Bộ” của tác giả Huỳnh Công Tín, mình ên là phó từ có nghĩa “chỉ có một mình, duy nhất một mình”.

Con gái miền tây | www.facebook.com/ntphuc.it | Thien Phuc Nguyen ...

Có thể khẳng định, mình ên là “đặc sản” ngôn ngữ của người miền Nam, nhất là người dân miền Tây Nam Bộ.

Cùng có nghĩa là “một mình” nhưng so với những từ đồng nghĩa như cô đơn, cô độc, cô liêu thì hai chữ mình ên nghe nó thân thương làm sao, “ở nhà có mình ên hà, đi có mình ên hà”.

Về từ nguyên, mình ên có xuất xứ từ tiếng Khmer ម្នាក់ឯង (đọc là mneak eng) cũng có nghĩa là một mình.

  • Tháng Năm 27, 2020