Hai tiếng cù là trong “dầu cù là” xuất xứ từ đâu? Có phải tên một loại cây nào không?

Từ Hoàng tử lưu vong đến hãng dầu Cù Là nổi tiếng Đông Dương -  vietnamngaymai.com
Share

Có người đã liên hệ hai tiếng cù là này với hai tiếng Cù Là là tên mà người xưa ở miệt dưới đã dùng để gọi nước Miến Điện.

Từ Hoàng tử lưu vong đến hãng dầu Cù Là nổi tiếng Đông Dương - vietnamngaymai.com

Số là trước đây có một loại dầu cù là mang nhãn hiệu Mac Phsu, sản xuất tại Miến Điện, được ông già bà cả trong Nam ưa chuộng. Người ta cho rằng vì thứ dầu này được sản xuất tại nước Cù Là (= Miến Điện) nên nó mới được gọi là dầu cù là (= dầu sản xuất tại nước Cù Là).

Sau khi hai tiếng cù là trở thành thông dụng trong phương ngữ Nam Bộ thì ngữ danh từ dầu cù là được dùng rộng rãi để chỉ tất cả các loại dầu cao, bất kể chúng được sản xuất tại nước nào, đương nhiên là kể cả tại nước Tàu. Còn chính người Tàu thì lại gọi dầu cù là là vạn kim du (tiếng Quảng Đông: màn cắm yầu) bắt nguồn từ nhãn hiệu của một thứ dầu cù là là hiệu Vạn Kim.

Hiện chúng tôi chưa tìm được tên của một loại cây nào gọi là cây “cù là”.

  • Tháng Năm 5, 2023