Tờ “Bát tự niên canh” có phải là tờ đăng ký kết hôn ngày xưa hay không? Có phải “bát tự” có nghĩa là tám tờ còn “niên canh” là có giá trị trong một năm hay không?

Tìm Hiểu Chi Tiết Về Bát Tự, Tứ Trụ
Share

Nói cho đúng cú pháp tiếng Hán thì đó là niên canh bát tự, có nghĩa là tám chữ thuộc về tuổi tác.

Tìm Hiểu Chi Tiết Về Bát Tự, Tứ Trụ

Đó là tám chữ can chi (thí dụ: Mậu Tý, Kỷ Sửu, Canh Dần, Ất Mùi, v.v.) gồm có hai chữ chỉ giờ, hai chữ chỉ ngày, hai chữ chỉ tháng và hai chữ chỉ năm mà một con người đã ra đời. Tờ niên canh bát tự là tờ ghi giờ, ngày, tháng và năm sinh theo âm lịch của chàng trai hoặc cô gái để trao cho nhà gái hoặc nhà trai đi coi thầy xem tuổi hai bên có hợp nhau hay không.

Hễ hạp tuổi với nhau thì mới bàn tính đến chuyện hôn nhân chính thức Vậy đó không phải là tờ đăng ký kết hôn. Và lại, chẳng cứ khi tính chuyện hôn nhân mới có khai niên canh bát tự.

Chỉ cần đi xem tử vi để biết chuyện bổn mạng thì cũng đã phải khai tám chữ cho thầy rồi (không có tám chữ thì thấy làm sao “lên bảng” được).

  • Tháng Năm 5, 2023