Xuất xứ của hai tiếng mã tà

TÌM HIỂU TỪ NGUYÊN: Lính mã tà khác gì lính ma tà?
Share

Xin cho biết xuất xứ của mấy tiếng mã tà (lính cảnh sát thời trước).

TÌM HIỂU TỪ NGUYÊN: Lính mã tà khác gì lính ma tà?

Mã tà là do phiên âm từ tiếng Mã Lai mata-mata có nghĩa là cảnh sát. Hình thức gốc ban đầu là ma tà, theo ghi nhận của Huỳnh-Tịnh Paulus Của trong Đại Nam quốc âm tự vị. Về sau, ma đã được phát âm thành mã.

Xin nhớ rằng tiếng Việt, nhất là tiếng địa phương Nam Bộ, có nhiều từ gốc Mã Lai. Thêm một ví dụ: xà ích, người đánh xe ngựa, là do tiếng Mã Lai sais.

  • Tháng Năm 14, 2023