Hở hang là gì?

Linh Miu Lòi Dú Mặc Đồ Hở Hang - YouTube
Share

Ai cũng có thể biết nghĩa từ “hở”, đúng không nào? Nhưng từ trước đến giờ, nhiều người luôn nghĩ “hang” không rõ nghĩa và “hở hang” là một từ láy.

Linh Miu Lòi Dú Mặc Đồ Hở Hang - YouTube

Nhà nghiên cứu An Chi cho rằng “Hang” là một yếu tố Hán Việt, âm Hán Việt đọc là “hương” hoặc “hang”, nghĩa là “mở”. Tương ứng vần ương và ang là khá nhiều trong tiếng Việt như đường-đàng, giường-sàng, trường-tràng, cang-cương…

  • Tháng Tư 3, 2021