Con so là gì? vì sao gọi là con so?

Hướng dẫn đầy đủ về chăm sóc trẻ sơ sinh | Vinmec
Share

Con so là đứa con đầu lòng.

Hướng dẫn đầy đủ về chăm sóc trẻ sơ sinh | Vinmec

Theo Lê Văn Hòe, “so” được đọc trệch đi từ chữ Hán-Việt “sơ” nghĩa là ban đầu, đầu tiên, khởi thủy. Chúng ta vẫn nghe những kết hợp của “sơ” như “sơ khai”, “sơ yếu”, “sơ lược”, “đơn sơ”, “sơ sài” hay “nhân chi sơ, tính bản thiện”…

  • Tháng Tám 6, 2020