Tía là gì?

Share

Ở miền Tây Nam Bộ, người ta thường gọi cha là “tía”. Từ này, cũng như “cha”, “ba” hay “bố” đều là những từ Việt gốc Hán.

Cụ thể thì “tía” bắt nguồn từ gốc Triều Châu, viết là 爹. Nghĩa là cha, phụ thân. Lại nói, từ “ba” có thể khá dễ dàng để truy ra gốc Hán của nó thông qua từ 爸 (phát âm là /Bà/). Còn “bố”, từ này vốn là âm xưa của 父 mà âm Hán Việt hiện đại là “phụ”.

Người Miền Nam cũng gọi cha là Ba, và đây thì lại là biến thể khác của tiếng Trung Quốc hiện đại, xuất phát từ từ 爸(với phiên âm là “Bà”).

  • Tháng Tám 5, 2020