Vọng ngôn đa tạ là gì?

Share

Khi cảm ơn nhau một cách trang trọng, người ta thường dùng chữ “Đa tạ!”. Đó là một từ Hán Việt, mà “đa” là nhiều, “tạ” là cảm ơn. Vậy “đa tạ” là “cảm ơn nhiều lắm”. Nó tương tự như trong tiếng Anh, ta nói: “Thank you very much”.

“Tạ” được người Việt dùng để chỉ trọng lượng “100kg”.

Thành ngữ tiếng Hán: 妄言多謝 – vọng ngôn đa tạ. Ở đây, vọng – xằng bậy, ngôn – lời, đa – nhiều, tạ – tạ lỗi.

Nghĩa câu này là xin lỗi nhiều về những lời xằng bậy.

Đây là một câu thể hiện sự khiêm tốn về lời nói, câu văn viết của bản thân, kiểu như thư, hay lời đánh giá đối với ai, hay gì đó, hàm ý là hiểu biết ít ỏi, nếu có lời sai thì thành tâm xin lỗi.

Người Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản hay nói câu này, người Việt ít hơn, cùng lắm thì cũng chỉ là “thôi, thư cũng đã dài, có gì thất thố xin được lượng thứ…”….

Khi chỉ về việc ai nói linh tinh, xằng bậy, người Việt ta hay dùng “vọng ngữ” nhiều hơn là “vọng ngôn”.

  • Tháng Tám 12, 2020