Chén thù chén tạc nghĩa là gì?

Văn hóa uống của người xưa - Báo Gia Đình Việt Nam
Share

Người đàn ông lý tưởng một thời xưa kia, ngoài cầm (đàn hát), kỳ (đánh cờ); thi (làm thơ); họa (vẽ) thì phải biết cả tửu (uống rượu) mới là trọn vẹn. Bởi thế mà các cụ thời trước hãnh diện bảo nhau “nam vô tửu như kì vô phong (Đàn ông mà không có rượu trông vô duyên như cờ không được gió phất).

“Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Ngôn bất đồng tâm, bán cú đa
(Nghĩa là Uống rượu mà gặp người tri kỷ thì ngàn chén vẫn ít. Nói chuyện mà không hạp thì nửa câu cũng đã là nhiều)

Đã từ xưa rượu như một phương tiện giao tiếp giữa bạn bè, đặc biệt là giữa những người tri kỷ. Khi vui là cái cớ rủ nhau uống rượu, lúc buồn cũng mượn rượu giải sầu.

Văn hóa uống của người xưa - Báo Gia Đình Việt Nam

Người ta có nhiều cách uống rượu: uống nếm, uống thưởng thức, uống lấy say. Đặc biệt, uống rượu phải theo “tửu pháp” (hoặc “tửu đạo”) theo các nguyên tắc gồm:
1. Rót rượu

2. Cụng ly

3. Chúc rượu

4. Uống rượu

Chén thù chén tạc thuộc về nguyên tắc đầu tiên: rót rượu. Trong cuộc rượu đãi khách, chủ thường rót mời khách uống trước, gọi là “chén thù” có nghĩa là chúc mừng. Uống xong, khách lại rót rượu để đáp lại tấm thịnh tình mà gia chủ đã dành cho mình, gọi là ” chén tạc” có nghĩa là uống đáp lại.

  • Tháng Tám 11, 2022