Vì sao quý tộc Nam Kỳ hay đắp núm mả hình trâu nằm?

Share

Núm mộ hình Ngưu miên tức là trâu ngủ.Trong phong thuỷ đất huyệt ngưu miên nghĩa là đất trâu ngủ, là nơi đất làm mồ mả rất tốt.

Ông bà mình xưa chọn đất an táng sao cho có thể đón cát tránh hung, điều hòa ngũ hành âm dương.

Tích là vầy…

Tấn thư, Chu Phỏng truyện ghi:

“Hồi Đào Khản còn nhỏ, Đinh Gian chết, sắp mai táng, nhà có con trâu bỗng dưng bỏ đi đâu không biết.

Gặp một ông già nói:

– Ở cái gò phía trước lão thấy có con trâu nằm ngủ, nếu mai táng ở đó, sẽ được làm quan to.

Ông già lại chỉ tay về phía một ngọn núi mà nói, chôn ở đấy cũng tốt, đời này sẽ có người làm quan hưởng lương hai ngàn thạch, nói đoạn biến đi luôn.

Khản tìm thấy trâu, nhân đó đem mai táng ở chổ ấy”, về sau người ta bèn dùng hai chữ ngưu miên (trâu ngủ) để chỉ đất huyệt mộ.

Trâu là giống hiền lành, phúc tinh của nhà nông, ông bà mình cho rằng trâu nằm ngủ ở đâu thì đất đó mát rượi, đất lành, cây cỏ tốt tươi.

Huyệt tốt và ông bà mình xây núm mả hình cái lưng trâu đang nằm luôn.

Mục đích mong con cháu phát triển.

Nhơn tiện kể luôn…

Vua Dục Đức (1852 – 1883) là ông vua sau thời Tự Đức.

Nhưng ông làm vua 3 ngày là bị Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường phế truất, bỏ đói chết trong nhà Dục đức.

Nữa đêm hai ông đội bó chiếu gánh xác vua đi chôn.

Đi ngang một cái vũng trâu nằm thì dây mây đứt, xác vua rớt xuống, cho là ý Trời nên hai ông đội chôn luôn vua ở đó.

Vua Thành Thái sau nầy xây An Lăng ngay khu đó.

Trâu nằm cũng là huyệt tốt vậy!

  • Tháng Mười 9, 2022